Vi utfører peiling av alle typer avløp.

Med flere forskjellige typer, frekvenser og størrelser klarer vi de fleste oppdrag.

Med montering på spyleslange og på selvgående kamera kan store avstander kartlegges.

Peiling kan være meget lønnsomt før graving for å kartlegge trasè.

Peiling blir veldig ofte benyttet sammen med kamera for å kartlegge hvor feilen er slik at graving kan utføres på rett sted.

Minste dimensjon er 10 mm.

Største dybde er 15 meter.

Lengste avstand er 290 meter i et strekk.

Hvor langt og hvilke utstyr er avhenglig av vilke adkomst det er til røret som skal peiles.

 

peileutstyr

Spyling av avløpsrør
Med spyleutstyret kan vi:
 
• Spyle opp tettinger opp til ca.200 mm rør.
• Rense soilrør for rust.
• Spyle ren kjøkkenavløp.
• Spyle opp frosne avløpsrør.
• Fjerne røtter på noen rørmatriell.
 
Vi har lang erfaring i å spyle uten å søle.
Med slanger opp til 190 meter kan vi stå med bilen langt unna spylepunktet.
Er det gjenstander som ikke går å spyle ut har vi en pnaumatisk klype som kan gjøre jobben.
 
 
 
 

 

Spyling av avløpsrør

Med spyleutstyret kan vi:

 

  • • Spyle opp tettinger opp til ca.200 mm rør
  • • Rense soilrør for rust
  • • Spyle ren kjøkkenavløp
  • • Spyle opp frosne avløpsrør
  • • Peiling av avløp
  •  Fjerne røtter på noen rørmatriell.
  • • Fjerne avretningsmasse, ikke mer enn 20% fylling
  • • Med spyleslange for rent vann Kan vi spyle opp frossene vanninnlegg av plast
  •  Vi kan spyle i høyhus.

 

Vi har lang erfaring i å spyle med begrenset med søl.

Med slanger opp til 190 meter kan vi stå med bilen langt unna spylepunktet.

Er det gjenstander som ikke går å spyle ut har vi en pnaumatisk klype, kroker og annet  som kan gjøre jobben.

Med vannsuger holder vi unna for å unngå søl.

 

spyling

 

 

Spyleslange for rent vann.

 

Feilsøk avløp AS har i dag mange forskjellige kameraer og vi dekker alle dimensjoner opp til 600 mm.

Digital rørinspeksjon
På store dimensjoner benytter vi selvgående kameraer.
290 meter kabel for inspeksjon av lange/store rør

Vi har også nytt storkamerautstyr med ny 100 mm traktor med ryggekamera.
Sving og dreibart kamerahode både på traktor og stakekamera
Fallindikasjon
Stakekamera i flere størrelser fra 6 mm. til Stor traktor som er sentrert i 600 mm. rør.

Dimensjonsmåling
Spyling
Bil med 4WD  som gir god fremkommelighet på  vinterføre

 

 

Vi tilbyr også:
Rapporter skrevet på WinCan 8 som er tilrettelagt for Gemini VA

Rapporter i Wincan 7

Rapporter i Wincan proTouch som er tilrettelagt for Gemini VA

Opptak på minnepinne 
Stillbilde

Med vår kamerabil har vi også mulighet til å høytrykkspyle ledninger før inspeksjon.
Vi har også utstyr for å rense soil ledninger.

Peileutstyret er alltid med.

 

7161979_2_14_p

7161979_2_12_p

7161979_2_13_p

7161979_2_11_p

 

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Feilsøk avløp AS har mange års erfaring med å finne årsak til kloakklukt i villaer og næringseiendom etc.

For å finne kloakklukt kan vi utføre følgende:
Røyktesting av rørene
Gasstesting
Rørinspeksjon

7161979_5_9_p 7161979_5_10_p 7161979_5_11_p 7161979_5_12_p

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon